Asigurare auto în Moldova.

Consultarea cu privire la orice problemă este disponibilă apelând 060504040

Compania «ViaTECservice» împreună cu «TRANSELITE S.A.» reprezintă. Un nou proiect unic, neegalat pe piața Moldovei, care a fost conceput pentru a pune în aplicare sarcini, atât în domeniul transportului, cât și al controlului încărcăturii, și pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale participanților. Rezultatul satisface complet nevoile atât a proprietarilor de vehicule, cât și a proprietarilor de mărfuri.

autoasigurare

Programul unic ALL INCLUSIVE” este
– asigurare auto: Carte verde, RCA, CASCO, Cargo, CMR, precum si,
– Gestionarea flotelor de bază (locație, rută, viteză, kilometraj);
– controlul combustibilului pentru a reduce costurile (consumul de carburant, alimentarea cu combustibil, combustibilul rămas în rezervor);
– conducerea în condiții de siguranță pentru a reduce accidentele (asigurarea telematică);
– căutarea de deturnare (determinarea istoricului autovehiculelor, creșterea probabilității de returnare a mașinii în caz de furt).

Oferim ajutor real și asistență:
– înregistrare la distanță a politei de asigurare necesare într-un timp scurt,
– asistența unui manager personal în cazul unui eveniment asigurat,
– notificarea expirării politei de asigurare,
– identificarea zonelor slabe în controlul transportului (ruta, combustibilul …) și rezolvarea problemelor legate de eliminarea acestora,
– sprijin tehnic în orice etapă de cooperare.

Vă salvăm timpul:
– Reducerea timpului de examinare a evenimentului asigurat,
– Reducerea timpului pentru a primi despăgubiri de asigurare
– instalarea sistemelor de monitorizare a transportului, oriunde și la un moment convenabil pentru dvs., fără  întârzierea mașinei.

Garantăm un cost adecvat:
– o reducere suplimentară pentru polițele de asigurare a autoturismelor, la încheierea unui acord pentru întreaga flotă de autovehicule
– instalarea (montarea) gratuită a echipamentelor de control al transportului.

Cartea Verde Click să afli mai mult

Cartea Verde – o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale). Asigurarea Carte Verde este corespondentul poliței de asigurare RCA atunci când circulați în afara granițelor Republicii Moldova.

Zonele de acoperire Carte Verde:

 • Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus;
 • Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia;
 • Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (HR) Croaţia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, (N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elveţia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (AZ) Azerbaijan, (BIH) Bosnia şi Herţegovina, (BY) Belarus, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Moldova, (MK) Macedonia, (MNE) Muntenegru, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina.autovehiculul să fie înmatriculat/supus înmatriculării în Republica Moldova; 

Polița de asigurare Carte Verde cuprinde următoarele informații:

 • prezentarea actelor necesare: certificat de înmatriculare a autovehiculului sau, după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.).

Pentru a încheia un contract de asigurare Carte Verde trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. denumire document;
 2. emisă sub autoritatea: Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova;
 3. valabilitatea: de la – până la;
 4. codul țării/codul asigurătorului/numărul poliţei;
 5. numărul de înmatriculare;
 6. categoria autovehiculului: fiecărui fel de vehicul îi este atribuit un cod; astfel: A = autoturism; B = motociclu; C = autocamion sau tractor; D = bicicletă cu motor; E = autobus sau autocar; F = remorcă; G = altele;
 7. marca autovehiculului;
 8. valabilitatea teritorială: țările în care este/nu este valabilă (Cartea Verde este valabilă în țările ale căror boxe nu sunt barate);
 9. numele, prenumele și adresa asiguratului;
 10. denumire/date de identificare asigurător;
 11. semnătură asigurător;
 12. note/mențiuni pentru asigurat.

RCA Click să afli mai mult

Asigurarea obligatorie de răpundere civilă auto internă (RCA) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat (persoană fizică sau juridică) și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Termen de valabilitate – contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de asigurare RCA încheiate pentru utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de 12 luni.

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 2. autovehicule înmatriculate în străinătate care se folosesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 4. prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare;
 5. document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

CASCO Click să afli mai mult

CASCO – este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse PROPRIULUI autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte ASIGURATUL, indiferent cine este vinovat de accident.

 • CASCO acoperă atât daunele produse prin accidente, acțiunile răufăcătoare ale terțelor persoane, calamităţi naturale, cât şi ca urmare a furtului autovehiculului, părţilor componente sau pieselor acestuia. Astfel, în cazul existenţei unui risc crescut de furt al automobilului dvs., CASCO poate fi o soluţie de minimizare a eventualelor pagube.
 • Deşi, CASCO presupune asigurarea autovehiculului, majoritatea companiilor oferă posibilitatea asigurării echipamentului suplimentar, precum şi a a vieţii şi sănătăţii conducătorului auto şi a pasagerilor săi.
 • La contractarea unei asigurări CASCO, companiile oferă diverse tipuri de avantaje, cum ar fi evacuator în caz de accident, asistenţă nonstop sau maşină la schimb pe durata reparaţiei propriului autoturism.
 • În dependenţă de contractul încheiat, CASCO poate oferi protecţie atât în R.Moldova cât şi peste hotarele ei (Europa, Turcia şi CSI).
 • Pe lângă riscurile standard acoperite, CASCO poate fi personalizat cu acoperiri şi servicii suplimentare, în funcţie de preferinţe şi necesităţi.

Preţul unei poliţe de asigurare CASCO poate varia în funcţie de:

 1. modelul etc;
 2. vechimea mijlocului de transport;
 3. valoarea de piaţă;
 4. marca.

CARGO Click să afli mai mult

Asigurarea mărfurilor transportate (Cargo) – dacă vorbim despre transportarea mărfurilor, un lucru este esenţial: riscul de accident, de deteriorare sau de pierdere a mărfurilor nu trebuie lăsat la voia întâmplării.

Prin asigurarea Cargo, riscurile de pierdere materiale sau de avariere a mărfurilor sunt acoperite integral.

Obiectul asigurării: orice tipuri de încărcături (cu şi fără ambalaj, lichide etc.) transportate cu orice mijloace de transport în întreaga lume.

Ce riscuri acoperă asigurarea? Încărcătura poate fi asigurată cu una din următoarele condiţii: • răspundere pentru toate riscurile

• răspundere pentru avarie particulară

• fără răspundere pentru deteriorări, cu excepţia cazurilor de naufragiu

Poliţa CARGO garantează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate mărfurilor în timpul transportării cu orice mijloc de transport.

CMR Click să afli mai mult

Asigurare CMR Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova ale Asiguraţilor, legate de îndeplinirea obligaţiilor lor în baza contractelor de transportare şi expediere a încărcăturilor.

Prin asigurare sunt acoperite:

 1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării sau expedierii, în conformitate cu: a) Prevederile Convenţiilor internaţionale de transportare, aplicate în mod obligatoriu sau în virtutea condiţiilor contractuale. b) Prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor a ţării corespunzătoare. c)Condiţiile standard de prestare a serviciilor, aprobate de Asociaţia expeditorilor şi transportatorilor rutieri a ţării Asiguratului. d)Prevederile contractelor şi convenţiilor, aprobate de Asigurător.
 2. Pagubele financiare –– “erori şi omiteri“ Pagubele financiare, suportate de destinatarul încărcăturii, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale, inclusiv: a). Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întârzierea livrării încărcăturii. b). Răspunderea pentru livrarea încărcăturii prin abaterea de la prevederile stabilite. c). Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului –– cheltuieli suplimentare pentru expedierea încărcăturii la adresa destinată, suportate de Asigurat în rezultatul expedierii incorecte a încărcăturii.

În baza acestui punct, prin asigurare nu este acoperită răspunderea Asiguratului, survenită în urma înmânării încărcăturii unui alt destinatar din vina Asiguratului sau angajaţilor săi.

 1. Răspunderea faţă de terţe persoane în caz de deteriorare a încărcăturii transportate. Răspunderea pentru deteriorări necontractuale, pricinuite încărcăturii în legătură cu: a). Distrugerea sau deteriorarea bunurilor de terţe persoane. b). Decesul / mutilarea / traumarea / îmbolnăvirea terţelor persoane, inclusiv cheltuielile de acordare a asistenţei medicale şi funerare.
 2. Cheltuieli – Cheltuielile de cercetare a împrejurărilor cazului asigurat şi de protejare a intereselor Asiguratului în instanţele judiciare şi de arbitraj ca urmare a accidentelor, pentru care poartă răspundere transportatorul auto. – Cheltuielile rezonabile, operate în vederea preîntâmpinării sau reducerii pagubei, pentru care poartă răspundere transportatorul auto (în caz că sunt întreprinse măsuri de păstrare a încărcăturii după avarierea mijlocului de transport, sortarea, reambalarea, comercializarea încărcăturii deteriorate, etc.)

Răspunderea Asigurătorului în baza contractului de asigurare începe din momentul în care Asiguratul a preluat încărcătura pentru transportare sau expediere şi continuă până în momentul predării încărcăturii destinatarului împuternicit.

Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pe termen de 1 an.

Mărimea primei de asigurare se stabileşte de asigurător reieşind din caracterul riscului asigurat şi mărimea sumei asigurate. Caracterul riscului asigurat se determină de către Asigurător în baza informaţiei acordată de către Asigurat. Tariful de asigurare reprezintă cota primei de asigurare plătite de asigurat pentru o anumită perioadă.

Nu este acoperită răspunderea survenită în rezultatul: – Unor acţiuni sau măsuri militare de divers gen şi consecinţele acestora; consecinţele războiului civil, tulburărilor de masă şi grevelor; confiscării, rechiziţiei, arestării sau distrugerii încărcăturilor din ordinul instanţelor militare sau civile. – Acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, infestării radioactive sau radiaţiei legată de orice fel de aplicare a energiei atomice sau materialelor fuzibile. – Acţiuni premeditate sau neglijenţa Asiguratului sau angajaţilor săi faţă de Regulile de transportare şi păstrare a încărcăturilor. – Exploatarea mijloacelor de transport în stare tehnică deteriorată, inclusiv a refrigeratoarelor la transportarea încărcăturilor, care necesită un regim de temperatură specială la transportare. Prevederi pentru transportarea încărcăturilor în refrigeratoare.

Asigurarea de răspundere a transportatorilor auto pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturilor, transportate în refrigeratoare auto, refrigeratoare vagoane şi refrigeratoare–containere nu se extinde asupra cazurilor care au fost provocate în rezultatul: – utilizării instalaţiilor refrigorifere, a căror stare tehnică nu corespundea din start cerinţelor securităţii de transportare şi păstrare a încărcăturilor; – acţiunilor premeditate sau neglijenţa crasă a Asiguratului sau a angajaţilor săi faţă de respectarea regimului de temperatură necesar la transportarea încărcăturilor. – Ambalajul necorespunzător sau ambalarea şi expedierea încărcăturii în stare deteriorată. – Transportarea şi expedierea încărcăturilor de contrabandă şi a mărfurilor ilegale. – Transportarea încărcăturilor de mare valoare:

a). lingouri de metale preţioase;

b). pietre preţioase şi bijuterii de mare valoare;

c). bancnote şi monede; ş.a.

 

 

 

 

Share

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex